Take The Shot!

COVID vaccination centers near Badole BK, Solapur

Indian Red Cross Socie Barshi

Open from 9:00am to 5:00pm near Khvhe, Solapur 413401
COVISHIELD
18+
PAID
SAT
956
24/7
SUN
990
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Yashoda Hospital Kumthe

Open from 10:00am to 5:00pm near South Solapur, Solapur 413224
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
29
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Gurukrupa Clinic

Open from 10:00am to 5:00pm near Nai Zindagi, Solapur 413224
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
2
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Urban Health Center Bale

Open from 10:00am to 5:00pm near Kondi, Solapur 413255
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
1
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Shelgi UPHC

Open from 10:00am to 5:00pm near Mulegaon, Solapur 413006
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Sabale UPHC

Open from 10:00am to 5:00pm near Pathari, Solapur 413002
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Shree Clinic Vidi Gharkul

Open from 10:00am to 5:00pm near Sakhar Peth, Solapur 413005
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Ramwadi UPHC

Open from 10:00am to 5:00pm near Indiranagar, Solapur 413004
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Dr. Kanake Hospital

Open from 10:00am to 5:00pm near Sidheswar Peth, Solapur 413001
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Civil Hospital Solapur

Open from 10:00am to 5:00pm near Sadar Bazar, Solapur 413003
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Degaon Nagari Arogya Kendra

Open from 10:00am to 5:00pm near Darganhalli, Solapur 413002
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Mind Hospital (Awanti Nagar)

Open from 10:00am to 5:00pm near Jawaharlal Nehru Vastigrah, Solapur 413001
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Bagewadikar Hospital

Open from 10:00am to 5:00pm near South Solapur, Solapur 413007
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Naijindagi Arogya Kendra

Open from 10:00am to 6:00pm near Sadar Bazar, Solapur 413003
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Gujrati Mitr Mandal

Open from 10:00am to 5:00pm near South Solapur, Solapur 413001
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Bhavanarishi UPHC

Open from 10:00am to 5:00pm near South Solapur, Solapur 413006
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Soregaon UPHC Vijapur Road

Open from 10:00am to 5:00pm near Honmurgi, Solapur 413008
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Vidigharkul UPHC

Open from 10:00am to 5:00pm near Market Yard Solapur, Solapur 413005
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

UPHC Jodbhavi

Open from 10:00am to 5:00pm near Mardi, Solapur 413002
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Mazrewadi UPHC

Open from 10:00am to 5:00pm near South Solapur, Solapur 413224
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Deep Super Speciality Hospital

Open from 10:00am to 5:00pm near Kasegaon, Solapur 413002
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Gajanan Clinic Jule Solapur

Open from 10:00am to 5:00pm near Barur, Solapur 413008
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Bhairi Clinic

Open from 10:00am to 5:00pm near Kardehalli, Solapur 413006
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Shahu Hospital

Open from 10:00am to 5:00pm near South Solapur, Solapur 413004
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Shahar Davakhana

Open from 10:00am to 5:00pm near Mangalwar Peth, Solapur 413002
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Ashwini Sahakari Rugnalaya

Open from 9:00am to 1:00pm near North Solapur, Solapur 413003
COVISHIELD
18+
PAID
SAT
0
24/7
SUN
0
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

UPHC Darasha

Open from 10:00am to 5:00pm near Gurunanak Nagar, Solapur 413003
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

SGR Ayurved College Solapur

Open from 10:00am to 6:00pm near Hagloor, Solapur 413002
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Mokashi Hospital

Open from 10:00am to 5:00pm near South Solapur, Solapur 413002
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Monarch Hospital

Open from 10:00am to 5:00pm near Indiranagar, Solapur 413004
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Mudra Nagari Arogy Kendra

Open from 10:00am to 5:00pm near Sakhar Peth, Solapur 413005
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Gandhi Natha Medical College

Open from 10:00am to 5:00pm near Honsal, Solapur 413002
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Gurusiddh Clinic

Open from 10:00am to 5:00pm near Mulegaon, Solapur 413006
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

SRPF Camp Soregaon

Open from 10:00am to 5:00pm near Honmurgi, Solapur 413008
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Khobare Hospital

Open from 10:00am to 5:00pm near , Solapur 413002
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Meraj Clinic Dr Jamadar

Open from 10:00am to 5:00pm near Solapur H.O, Solapur 413001
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Lokmangal Jeevak Hospital

Open from 10:00am to 5:00pm near Sakhar Peth, Solapur 413005
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Yemul Hospital

Open from 10:00am to 5:00pm near Musti, Solapur 413002
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7

Fofaliya Netralay

Open from 10:00am to 5:00pm near Solapur H.O, Solapur 413001
COVISHIELD
18+
FREE
SAT
0
24/7
SUN
25/7
MON
26/7
TUE
27/7
WED
28/7
THU
29/7